mct_logo.gif » www.mct.zerkow.pl
mct_napis.gif
O Nas Pokoje Restauracja Konferencje Rekreacja Warto zobaczyć Kontakt
wzor.gif
witamy_napis.gif

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne
w Żerkowie

Przyjedź raz, będziesz wracał.

zapraszamy_napis.gif
wzor.gif
informacje_napis.gif
wzor.gif
warto_zobaczyc_napis.gifZAMÓWIENIA PUBLICZNE


linia1.gif
INFORMACJE

PÓŁKOLONIE» Regulamin


» Karta kwalifikacyjna - I turnus


» Karta kwalifikacyjna - II turnus

linia1.gif

Deklaracja dostępności

linia1.gif

Regulamin monitoringu wizyjnego

linia1.gif Prosimy o dokonywanie rezerwacji na kręgielnię pod numerem 513834322 w godzinach otwarcia
Zapraszamy


linia1.gif
KRĘGIELNIA

linia1.gif linia1.gif
Okolice Żerkowa to od dawna uznawany teren o wysokich wartościach krajoznawczych i turystycznych. Odwiedzających przyciąga przede wszystkim atrakcyjny krajobraz pochodzenia polodowcowego, który obfituje w rozległe i dalekie widoki. Ważną rolę spełnia na tym obszarze Warta, a często zmieniający się krajobraz brzegów rzeki należy do największych tutejszych atrakcji. Dla podkreślenia walorów krajobrazowych tego terenu na początku XX w. odwoływano się do nazwy "Polska Szwajcaria", a w przewodnikach z lat międzywojennych pisano, że jest to tzw. Szwajcaria Żerkowska.

Ciekawa jest tutejsza przyroda i architektura. Z zróżnicowanymi typami lasów, parkami dworskimi, alejami i pomnikowymi drzewami, stanowiskami chronionych roślin i zwierząt, a także partiami upraw rolnych i ogrodowych, pastwiskami i łąkami, sąsiadują dużej klasy zabytki - od kościołów poprzez pałace i dwory, zabudowania folwarczne po domy miejskie i wiejskie. W Śmiełowie znajduje się ekspozycja muzealna o znaczeniu w skali krajowej. Listę atrakcji dopełniają pamiątki związane z wybitnymi postaciami, wśród których najbardziej znane wiążą się z pobytem Adama Mickiewicza w Śmiełowie.

W 2007 r. utworzono Mickiewiczowski Park Kulturowy. Utworzenie parku ma na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi.

Wartości przyrodnicze i krajobrazowe sprawiły, że większą część tego obszaru objęto ochroną. Wydzielono rezerwaty przyrody oraz utworzono Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy.

» Mickiewiczowski Park Kulturowy

» Żerkowsko Czeszewski Park Krajobrazowy

» Adam Mickiewicz i jego pobyt w Śmiełowie

» Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

» Zamek Renesansowy Działyńskich w Gołuchowie

» Poznań - Turystyka
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne © 2007 - 2023
design by PH & KI