Żerków dn. 18.12.2012

 

 

                Dotyczy prośby o wyłączenie części artykułów z pakietu nr 4 „Artykuły chemiczne”.


Treść zapytania

 

 

               

 

 

                W opisie zamówienia zastosowano wskazanie nazw produktów dostępnych w handlu i możliwe jest ich zdobycie przez każdego z wykonawców. Zawarte w formularzu cenowym nr 4 artykuły chemiczne należące do grupy chemii profesjonalnej oraz chemii gospodarczej w żadnym stopniu nie ograniczają zasady uczciwej konkurencji, gdyż Wykonawca zajmujący się obrotem chemią gospodarczą może wsółpracować z firmą zajmującą się obrotem chemią profesjonalną.

W postępowaniu może wziąć udział  każdy wykonawca, który akceptuje warunki przedstawione przez Zamawiającego.

Wyłączenie pozycji Zamawiający uznaje za bezzasadne.

                W związku z powyższym formularz cenowy nr 4 pozostaje bez zmian.