mct_logo.gif » www.mct.zerkow.pl
mct_napis.gif
O Nas Pokoje Restauracja Konferencje Rekreacja Warto zobaczyć Kontakt
wzor.gif
witamy_napis.gif

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne
w Żerkowie

Przyjedź raz, będziesz wracał.

zapraszamy_napis.gif
wzor.gif
informacje_napis.gif
wzor.gif
park_kulturowy_napis.gifZAMÓWIENIA PUBLICZNE


linia1.gif
INFORMACJE

PÓŁKOLONIE» Regulamin


» Karta kwalifikacyjna - I turnus


» Karta kwalifikacyjna - II turnus

linia1.gif

Deklaracja dostępności

linia1.gif

Regulamin monitoringu wizyjnego

linia1.gif Prosimy o dokonywanie rezerwacji na kręgielnię pod numerem 513834322 w godzinach otwarcia
Zapraszamy


linia1.gif
KRĘGIELNIA

linia1.gif linia1.gif
28 września 2007 r. został utworzony Mickiewiczowski Park Kulturowy. Obszar Parku tworzą miasto Żerków oraz wsie Brzóśtków, Gęczew, Lgów oraz Śmiełów, gdzie znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza, jedyna stała ekspozycja w Polsce poświęcona twórcy "Pana Tadeusza".
Utworzenie parku ma na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi.
Pobyt Adama Mickiewicza w Śmiełowie i okolicy w 1831 roku stał się dla lokalnej społeczności symbolem najwartościowszych cech kultury polskiej. Adam Mickiewicz odpłaca się jako pozytywne medium lokalnej i polskiej tradycji, propagujące piękno Ziemi Wielkopolskiej.
Teren dzisiejszego parku kulturowego podziwiały także inne znane postacie, ważne dla naszej kultury narodowej: Jan Śniadecki, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Haller, Wojciech Kossak, Tadeusz Różewicz i Jacek Kaczmarski.
Ten ostatni w "Czatach śmiełowskich" najtrafniej opisał piękno tej ziemi:

"Wiele dworków, majątków,
Ogrodowych zakątków
Wielkopolskie hołubią równiny,
Ale rzec się ośmielę,
Że przełożysz niewiele
Nad uroki śmiełowskiej dziedziny."


Żerków - miasto położone wśród wzniesień Wału Żerkowskiego. Pierwsze wzmianki o samym Żerkowie pochodzą z 1257 roku, natomiast w dokumencie z 1283 roku wymieniany jest on wówczas już jako miasto. Do połowy XIX wieku miasto pełni funkcję targową na trakcie handlowym Toruń-Wrocław. Na przełomie XIX i XX w. popularność zyskała malowniczość okolicy nazwana Szwajcarią Żerkowską. Miasto i okolica uznawane jest za turystyczną perełkę Wielkopolski.

Zabytki Żerkowa
  • kościół barokowy z XVIII w. św. Stanisława Biskupa,
  • kościół ewangelicki neobarokowy z 1904 r.,
  • brama wjazdowa do dawnego parku pałacowego, trójarkadowa, z herbem rodowym, jedyna pozostałość po pałacu Radomickich,
  • dawna poczta konna z przełomu XVIII/XIX,
  • stajnia przy dawnej poczcie z końca XVIII,
  • cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną z 1708r.,
  • centrum miasta ukształtowane na zarysie wcześniejszej owalnicowej osady handlowej.
wzor.gif
wzor.gif
Śmiełów
Miejscowość, o której pierwsze wzmianki ukazały się w 1392 roku, wchodziła przez długi okres w skład dóbr żerkowskich. W 1784 roku ok. 1000 ha majątek nabył Andrzej Gorzeński, na którego zlecenie wg projektu wojskowego architekta Stanisława Zawadzkiego wzniesiono w 1797 roku, na planie podkowy, klasycystyczny pałac z jońskim, monumentalnym portykiem, arkadowymi galeriami oraz oficynami o łamanych dachach. Ściany wnętrz ozdobione są malowidłami braci Smuglewiczów. W Śmiełowie od połowy sierpnia do połowy września 1831 roku przebywał Adam Mickiewicz.
W 1887 roku po bezpotomnej śmierci Zygmunta Gorzeńskiego majątek wystawiony został na licytacji i zakupiła go rodzina Chełkowskich. Z tym okresem wiąże się tradycja kultu mickiewiczowskiego, która przetrwała w Śmiełowie do dnia dzisiejszego. Obecnie pałac wraz z otaczającym go parkiem stanowi noszący imię Adama Mickiewicza Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Ciekawym elementem krajobrazowym jest alejka lipowo-grabowa z ok. 1870 roku. W niewielkiej odległości od pałacu znajduje się wygrodzony warzywnik, przekształcony ostatnio w tzw. "ogródek Zosi".
wzor.gif
wzor.gif
Brzóstków
Nad wsią góruje kościół parafialny św. Jana Chrzciciela. Po zniszczeniu dwóch drewnianych poprzedników obecnej świątyni w latach 1839-40 zbudowano kościół murowany, który w 1913 roku został w dużym stopniu uszkodzony wskutek pioruna, a następnie odbudowany pod kierunkiem architekta Andrzejewskiego. Ściany wewnętrzne pokrywa polichromia Antoniego Wrzesińskiego z 1934 roku. Z tyłu kościoła znajduje się plebania (z okresu powstania świątyni) oraz stodoła z 1861 roku.
wzor.gif
wzor.gif
Lgów
Kościółek drewniany pw. Narodzenia NMP z XVII wieku (którego założenia pochodzą z II poł. XIV w.) z bocznymi murowanymi dobudówkami: kruchtą od południa i kaplicą grobową Gorzeńskich z I poł. XIX w. Także we Lgowie znaleźć można pozostałości parku dworskiego z okazałym platanem, lipą i dębem.
wzor.gif
wzor.gif
» Monitor Wielkopolski | grudzień 2007
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne © 2007 - 2023
design by PH & KI