Nr sprawy 10/ZP/2009                                                                   

                                                                                                          Żerków, dnia 14.04.2009r.

 

 

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na wymianę stolarki okiennej w bloku „B” Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie z dnia 10.04.2009r.

 

Treść pytania:

„Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się z pytaniem o termin wykonania prac. Zamawiający zdefiniował go w pkt. IV SIWZ na okres od 29.04.2009 do 13.05.2009. Wobec tego, że termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.04.2009, wydaje się mało prawdopodobne aby w terminie 8 dni zamawiający prawomocnie rozstrzygnął postępowanie i w dniu 29.04.2009 podpisał umowę z wybranym wykonawcą. Czy zamawiający może zapis dotyczący terminu wykonania prac zmienić i określić go jako 14 dni od daty podpisania umowy?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w pkt. IV SIWZ na zapis następującej treści:

Termin wykonania prac wynosi 14 dni od daty podpisania umowy.

 

 

Koniec odpowiedzi.

 

Dyrektor Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego