Żerków, dnia 30.04.2009r.

 

 

            Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie zawiadamia, że dnia 29.04.2009r. wpłynął protest dot. przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w bloku B Mickiewiczowskiego w Żerkowie. Protest został złożony przez firmę K & M G. B. Bednarek, ul. Jordana 28, 63-200 Jarocin.

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, że termin związania ulega zawieszeniu.

 

 

 

W załączeniu treść protestu.                                                

» Strona 1
» Strona 2